2012. március 28., szerda

Flow–az áramlás élmény

A hétvégén indult vinyasa yoga alaptanfolyamon a vasárnapi nap témája a “flow” elméletének ismertetése volt. Ez az, ami a vinyasa flow yogát valódi tartalommal tölti meg. A tanítványaimmal folytatott beszélgetés arra inspirált, hogy egy cikkben is kifejtsem ehhez a témához fűződő gondolataimat, másokban is felébresztve annak lehetőségét, hogy másképp gyakorolja és élje meg ezt a modern irányzatot. A vinyasa flow yoga szerencsés ötvözet, mert remekül integrálja és használja a jóga tradicionális elemeit, anélkül hogy sérülnének értékei, miközben a modern ember ritmusára hangolódik, s felhasználja a új ismereteket, tudományos tapasztalatokat is.

A “flow” kifejezés Csíkszentmihályi Mihály nevéhez fűződik. Aki feltette az életét arra, hogy megfejtse az emberi boldogság elérésének titkát. Kutatásai azt bizonyították, hogy a boldogság nem a külső tényezők meglététől függ, hanem a folyamatosan végzett tevékenységekhez fűződő viszonyainktól, és megélésüknek minőségétől. Azok a tevékenységek tudnak a “flow” élményével megajándékozni bennünket, amelyek képesek vagyunk magáért a cselekmény élményéért végezni, mindenféle külső visszaigazolás, vagy jutalomra való törekvés nélkül. Olyan örömteli cselekvések vezetnek hozzá, melyek megengedik a teljes elmélyülést, mikor megszűnik a tér és az idő minden korlátja, megszűnik az “én”-ség határainak érzékelése, és a cselekvő egységbe kerül a cselekvés tárgyával. A jóga a sok jelentés mellett bír a “egyesülni” kifejezés tartalmával, mely valóban az a fajta egyesülés és egység állapot, mely a gyakorlás során megvalósul.

Magának a “flow” élménynek a definiálása teljes mértékben fedi a jóga végső céljait. Ez maga az, amiért a jógát gyakoroljuk. Mert mi is történik ennek az élménynek a tapasztalásakor?  A szenvedés okai szertefoszlanak, az egység állapotát akadályozó tényezők érzékelése megszűnik, az “én” feloldódik.A test fontos eszköze a megismerésnek és az öröm forrásainak tárháza. Ezt nem csak a szenzoros tevékenységekhez, mint látás, tapintás, ízlelés, hallás kapcsolódik, hanem azoktól függetlenül is felhasználható. A különböző tevékenységek végzése a tudat folyamatos jelenlétét követelik meg, s az arra az adott tevékenységre irányuló képességeink folyamatos fejlesztését. Akkor tud valami, mondjuk a Vinyasa Flow Yoga valóban áramlat élménnyé válni, mikor a képességek már annyira kifinomulttá váltak, hogy a figyelmet nem a kivitelezésre irányított összpontosítás köti meg, hanem a rutinból fakadó könnyedség engedni megtörténni az ászanák folytonos áramlatát. Így az érzékelés elszakad a testtől, mert a test tudatosság állapotán túlléptünk, ilyenkor sokkal finomabb tapasztalatok tere nyílik meg a gyakorló előtt, mely magába a “flow”-ba való belépést jelenti.
Az időnk nagy részét a múltban, vagy a jövőben töltjük. Mindez az elmefolyamatokat állandó mozgásban tartja. A jóga tanításai szerint az örökkévalóság a jelen pillanatban élhető meg, a pillanatban, ami mindig tökéletes, mindig boldog, mindig teljes.
Mikor olyannyira képesek vagyunk belefeledkezni, adott esetben a mozgásba, hogy még a következő pillanathoz fűződő vágy is kioltódjon, valóban jelen vagyunk, itt és most.
Ez az a folyamat, ami a gyakorlást könnyeddé és légiessé teszi, hiszen a gyakorlót nem a tudatosság, a szándék és az akarat irányítja, hanem az elengedések és megengedések által megélt élmény tökéletessége. Eredményeképpen megtapasztalható a teljes felszabadulás, szabadság, egység, és valódi azonosságok megélése. Erre törekszik a Vinyasa és erre utal a “Flow” kifejezés.
A megvalósulásnak azonban van néhány feltétele:
- képességek és készségek szerinti gyakorlás, ami mentes a kudarc élményétől
- a figyelem és koncentráció állapotának megvalósítása, mely nem enged az elme folyamatok eltérítő hadműveletének
- az azonosságok, rutinok, megszokások, külső ingerek elengedése
- idő érzékelésének megszűnése
- teljes önátadás
Az, hogy a jóga órán képesek legyünk ezt megvalósítani persze időt kell szánni. Kitartó törekvést és gyakorlást igényel, mégis megéri. Miért? Mert a jógaszőnyeg csak a kezdet. Ha a jógában az áramlat élményét sikerült megvalósítani, már csak egy lépés, hogy átültessük a mindennapokba és megtanuljuk az életünkben végzett bármilyen cselekvést így megélni, bármit is csináljunk. Ha valaki képes megvalósítani a munkájában, vagy a házimunkában, azokat az időket, melyektől korábban elmenekült volna, a boldogság tiszta forrásaivá teheti.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése