2015. január 26., hétfő

Vinyasa Flow Yoga - az áramlás filozófiája

A jóga egy. Mindegy mibe csomagoljuk a cél mindig ugyanaz marad.
Sat-chitt-ananda. Tiszta lét - tudatosság – boldogság. Azonban abban, hogy milyen úton, hogyan érjük el ezt, abban különböznek egymástól az irányzatok.

A Vinyasa Flow az áramlás jógája. A folyton változó formában megszilárdult tudatosság gyakorlata.

Nézz körül a világban... folyton változik... Körülöttünk táncol az élet napkeltétől napnyugtáig. A változó ciklusok gördítik az évszakok kerekét. A keletkezés és elmúlás körtánca megállíthatatlanul  örökíti a létezést. Belégzést kilégzés követ, kiterjedést összehúzódás. Lüktetés, pulzálás. Mindez megnyilvánulása a Természet áramló, egymástól elváló és egymásba alakuló erőinek, melyek nem csak a külvilágban, de bensőnkben is jelen vannak és működnek. Elég csak mindezt észrevenni ahhoz, hogy tudatába kerüljünk, a változás szerves része az életnek. Ahhoz, hogy békét teremtsünk magunkban el kell fogadnunk ezt, s azt is, hogy mi magunk is napról napra változunk, s nem lehetünk ugyanazok az emberek már többé, akik tegnap voltuk, s nem várhatjuk ezt a másoktól és a világtól sem.

A vinyasa technika ezeknek a változásoknak a szimbóluma. Az átalakuló forma kifejeződése a jóga gyakorlatában. A cselekvőképességet és a változás, változtatás képességét ösztönzi bennünk. Folyamatos áramlást gyakorlunk egyik helyzetből a másikba, megtartás nélkül, elengedéssel átadva magunkat a belső ritmus által diktált tempónak. A forma követi a bennünk áramló életenergia a prána mozgását, s a különböző testhelyzetekben lehetővé tesszük ezeknek az erőknek a lehető legteljesebb kibontakozásának lehetőségét. 

Mielőtt nekifognál a gyakorlásnak szánj időt arra, hogy kicsit lecsendesítsd az elmét. Engedd el a napod eseményeit, történéseit. Figyeld meg éppen most, hogyan érzed magad a bőrödben. Fedezd fel hol érzel feszültséget, fájdalmat, kényelmetlenséget. Figyeld meg milyen érzések és érzelmek vannak jelen benned. Tudatosítsd a légzést. Hangolódj rá, ismerd meg, hiszen ritmusa fog vezetni és segíteni végig a gyakorlásban. Tanuld meg használni az erejét a gyakorlatokban, hogy olyan társaddá váljon, aki minden helyzetben támogat és  fejlődéshez segít. Tapasztald ki, hogy a különböző fázisai milyen hatással vannak rád és próbáld az ebben való tudatosságot átvinni az életedbe. Segíteni fog, hogy a feszültségek közben nyugalmat találj és a csendességből, ha kell éberségre válts.
Ha felmérted, mi az amire ma testednek és lelkednek szüksége van, lassan engedd bekapcsolódni a figyelem és a légzés egységébe a mozgást is. Ne törje meg az összhangot. Csak engedd, hogy a belső térben a légzés által létrejött változásokat kövesse a tested. 

Figyeld meg a formákat, amiket felvesz a tested. Hogyan érzed bennük magad? Milyen folyamatokat és változásokat indítanak el az érzeteidben és az érzéseidben? Milyen érzelmeket váltanak ki benned? Csak figyeld meg ezeket anélkül, hogy átadnád magad nekik és hagynád őket eluralkodni magadon. Ismerd meg magad, hogy miként reagálsz, ha nehéz helyzetben vagy. Kitartasz, vagy kimenekülsz belőle? Tudatosítsd a belső erőd, ami ott tart a helyzetben és találd meg az utat, amivel mozgósíthatod és használhatod, csak még egy légzésnyi ideig. Figyeld meg, hogy mennyire könnyedén tudsz haladni az egyik gyakorlatból a másikba. Képes vagy e új és új utakat találni és az akarás görcsei nélkül, csak megengedni a változást. Engedd magadban megnyilvánulni a Shaktit, a Teremtés kreatív, női energiáját, vidd bele a gyakorlásba és vedd észre, hogy csak hagyod magad sodródni, vagy Te irányítod és alakítod a változást...

Alig kezdtél neki a gyakorlásnak, máris rengeteget tanultál...

 A Vinyasa Flow Yoga gyakorlása magas fokú tudatosság kifejlesztését eredményezi. A gyakorlatok kivitelezése folyamatosan fenntartott jelenlétet és éberséget követel, ottlétet a pillanatban.
A jógaszőnyegen és a hétköznapokban megélt élet között számos párhuzamot fedezhetsz fel. Gyakorlásod közben szerzett tapasztaltaid segítségedre lesznek a legkülönbözőbb szituációkban, élethelyzetekben.

Az áramlás folyamata megengedni, hogy jöjjön, ami jönni akar és engedni, hogy menjen, ami menni akar. Egyetlen állandóság van a létezésben és ez a folytonos változás. Megállíthatatlan és visszafordíthatatlan, ezért is könnyebb átadni magunkat a körülöttünk működő erőknek, elengedve a bennünk lévő ellenállásokat, persze megőrizve éberségünk és mély belső tudatosságunk. Ha a gyakorlás közben rá tudsz hangolódni a belső ritmusodra, könnyebben kerülsz összhangba a mindennapok közben is vele. Azt szoktam mondani az órákon, hogy a mozdulataid közben semmi máshoz nem kell igazodnod, csakis a belső ritmus által diktált tempóhoz. Normálisan mindig így kellene cselekedni. Talán ez az amitől teljesen eltávolodott a modern ember. Nem halljuk a természet ritmusát, sem a magunkét, pedig a körülöttünk lévő Természet bölcs tanításai fontos beavatásokon vezetnék keresztül az embert. Nézd csak meg az évszakok váltakozását. Azt gondoljuk ez csak egy külvilágban zajlódó folyamat, ami újra és újra ismétli önmagát. Talán benned nincs jelen az évszakok ciklusa? Meg van az ideje a termékenységnek, kreativitásnak, kinyílásnak és virágzásnak, s így a teljes pompában ragyogásnak, meg van az ideje a befelé fordulásnak és visszahúzódásnak, s megvan az ideje az elmúlásnak. Persze az évszakok nem csak az életszakaszokkal, születéssel, gyerekkorral, kiteljesedéssel, öregkorral és halállal állnak kapcsolatban. A belső ritmus az éven belül is követi a természetet, de még egy napon belül is, sőt óránként. Ciklusokban élünk, egyikből a másikba jutunk, s ezek feltételezik és előjelzik egymást. Hogyan is vonhatnánk ki magunkat. Az aktív cselekvések idejét fel kell, hogy váltsa a feltöltődés és pihenés ideje. A produktív állapotokat meg kell, hogy előzze a lecsendesült állapot, ami bár kívülről passzívnak tűnik mégis erős belső aktivitást hordoz.
A Vinyasa Flow Yoga sajátossága, hogy hozzásegítsen mindezeknek a folyamatoknak a felismeréséhez és megéléséhez. Próbálj ezzel a tudatossággal haladni a gyakorlásban, szemléld és figyeld meg magad, találd meg az erőket, amik működnek benned és ismerd fel, hogy nem különböznek a külvilágban zajló folyamatok irányítóitól. Gyakorlás közben a sorozatok ritmusában képességet szerzel arra, hogy megtanuld uralni a belső erőket. Észreveheted, hogy egy-egy sorozatnak megvan a maga tempója, nem egy ütemben haladunk végig minden szekvencián. Könnyedén elsajátíthatod a felismerést, mikor kell a megtartó erőkkel, mikor az áramlás erejével és mikor csupán elengedéssel dolgoznod. Amikor erőlködéssé válik a gyakorlat, az azt jelenti, hogy felbomlott a belső összhang. Ilyenkor mindig állj meg, pihenj egy kicsit és építsd fel újra a tudatosságot, engedd megnyugodni a légzést és kerülj újra egységbe vele.  

Mikor vége a gyakorlásnak és elhelyezkedsz hanyatt fekvésben a talajon, hirtelen minden mozdulatlanná válik. Hogyan éled meg? Milyen érzést kelt benned a mozdulatlanság? Csak lazíts és élvezd a pihenést, mint a gyakorlás során tett erőfeszítésed gyümölcsét. A varázslat most bontakozik ki benned, éppen most, ebben a pillanatban. Vedd észre, hogy az áramlás és a változás közben volt valami, ami mindig mozdulatlan volt és változatlan. Éppen az, ami most is csak megfigyeli a pihenés folyamatát. Szemlélődj elengedve múltat és jövőt, minden azonosságot és kötöttséget. Hagyd magad mögött az elvárásokat és a megfelelés kényszert. Nincs más dolgod. Minden kilégzésed elengedés, minden belégzésed megengedés...


Fontos tudni, hogy a vinyasa flow yoga nem csak egy technika. Célja a mozgásban megteremtett koncentráció, kontempláció és meditáció megvalósítása. A folyamatos mozgás jelenlétet teremt és a  figyelmet nem engedi elkalandozni, hanem a pillanatban tartja. A tapasztalásban elmosódnak a külső és a belső terek között húzódó határvonalak.

Az áramlás gyakorlata megmutatja egész életünk sajátosságait és feltárja létezésünk legmélyebb titkait is. Utat nyit a változásra és az átalakulásra, átformálja a létezés megélésének minőségét.

2011.október 13.

2015. január 24., szombat

Az instrukciók művészete

Az egyik dolog, amit legalább annyira szépnek, mint fontosnak tartok a jóga oktatásában, az az instrukciók művészete. Olyan eszköz a jógaoktató kezében, mint a szobrász véső, csiszoló szerszámai, mellyel a legfinomabb formákat is ki tudja munkálni a sziklatömbből. Éppen ezért a tanítás során nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a "kezeim közül" kikerülő tanítványok tisztában legyenek ennek szerepével és jelentőségével miközben már maguk is órákat tartanak. A gyakorlók jógában való tapasztalat szerzése szempontjából és persze egészségügyi szempontból is meghatározó, hogy pontos megbízható instrukciókat és általuk olyan üzeneteket kapjanak az óra folyamán, amely nem vezeti félre őket és nem veszélyezteti testi épségüket sem. 

Alap szinten jógát oktatni nem más, mint egyfajta testtudatra nevelés. De hogyan lehet úgy testtudatosságra nevelni másokat, miközben helytelen fogalmakkal, téves megnevezésekkel, kivitelezhetetlen- vagy éppen veszélyes utasításokkal vezetjük őket a gyakorlásban? Hogyan lehetne anélkül instrukciót adni, hogy az oktató nem fogalmazza meg újra és újra önmaga számára a gyakorlása során megélt tapasztalatait. Amíg ez nem történik meg és az oktató nem találja meg saját kifejezésmódjait, nem tudja tovább adni saját tapasztalatait, addig csupán üres sablonok szerint próbálja formába rendezni a testeket. 

Egy oktató, aki ilyen instrukciókat ad ki: "emel a fej", "nyújt a kar", bizonyára nem művésze az instruálásnak, vagyis már a fizikai szinten elakad abban, hogy a célba vezesse a jóga gyakorlóját. De ez a téves utasítás, legalább nem veszélyes, bár szétrombolja a jóga egyik legfontosabb üzenetét, hogy az elme uralja a testet, hiszen folyamatosan más üzenetet közvetít. A helytelenül megadott instrukciók megakadályozzák, hogy létrejöjjenek a testben azok az energetikai erővonalak, melyek szükségesek az ászana lényegének kiteljesítéséhez. 

Így a gyakorlásból csupán egy lebutított gimnasztika óra lesz. 

Szoktuk mondani, hogy az ászanák olyanok, mint egy-egy kombinált zárrendszer. Ha nem állítjuk pontosan olyan pozícióba, ami nyitja a zárat, nem fog kinyílni a kapu, s hosszú távon valós tapasztalat nélkül marad a gyakorló, s pusztán fizikai gyakorlatozást végez.

Egy oktatónak a jól kimunkált és művészien kidolgozott instrukciós rendszerével olyan eszköztár van a kezében, amely nem csak formailag befolyásolja a gyakorlatok kivitelezését. Lehetőséget ad arra, hogy áramlásban, vagy éppen statikusságban tartsa a testet, s egyszerre több dimenzióban mozgassa a figyelmet. A jóga lényege nem a test-, hanem az elme edzésében rejlik, s ez aligha valósulhat meg anélkül, hogy szavakban tudja irányítani a gyakorlókban különböző szinteken zajló folyamatokat.

A "csapd hátra a fejed", "kezek a cicinél", "feszítsd meg a popsidat", "lépj előre a hátsó lábaddal"
bizonyára nem tartoznak a kifinomult instrukciók közé és nem fogják még a legalapvetőbb szinten, a test szintjén sem emelni a tudatosságot. Ezek hétköznapi szavak, melyek olykor közönségessé válnak egy-egy csoportos gyakorlás során.

Fontos, hogy jógaoktatóként, testtudatra nevelő és a tudatosságot emelő jógatanárként legyen bennünk igényesség a tekintetben, hogyan készítjük fel a jógázókat a test instruálásán keresztül a finomabb érzetek és tapasztalatok befogadására.  

De milyen is a jó instrukció?

Pontos. Valóban azt közvetíti, ami történik a testben, úgy ahogy történik. Biztonságos keretek között tartja a mozgást és nem veszélyezteti a testi épséget. Jól megválasztott hangnemben, helyes megszólítással, kellemes hangon közvetített iránymutatás.

...és apropó hang... a hang rezgései által hangulatot teremtünk, teret hozunk létre. Attól még, hogy "elnyávogjuk" a jógaórát, attól még nem lesz áramlóbb, sem finomabb, sem jobb. A hang másképp szólal meg, mint a hétköznapi beszédben, de ennek főleg a relaxációban van szerepe. Kedvességgel, értő figyelemmel, gyengéd, de megtartó erővel telik meg. El affektálása, vagy az orgazmus közeli hangon történő óravezetés szintén nem emeli, csak debilizálja az órát, s nem tölti be rendeltetését. 

Alapvetően a jógaóra nem a tanár közszereplése. Ő az akinek a legláthatatlanabbnak kell bizonyos tekintetben maradnia. Senkit nem érdekel egy belső utazáson, hogy a jógatanárnak arcára görcsölődött e a fittness mosoly az óra elejétől a végéig. Ez nem fontos. Az a fontos, hogy a tanár egy magabiztos, megbízható, stabil híd legyen, melyen a jógagyakorlók a hétköznapi tudatállapotból önmaguk felé behunyt szemmel is biztonságérzettel útra kelhessenek.