2012. április 18., szerda

Nők áramlásban

Ha a női archetípusok terén kellene a Vinyasa Flow Yogát meghatározni, leginkább Aphroditével azonosítanám. Ő nem csak a szépség, szerelem és szenvedély istennője. Belőle fakad a művészek kreativitása, az alkotás késztetése, az extatikus öröm,  ő az, aki a változásokat inspirálja, és a legszorosabb kapcsolatban áll az érzéki és érzékszervi élményekkel. Ez mind az, ami magában a “Flow” élményben összegződve megnyilvánul és létrehozza a tökéletes jelenlét állapotát az “itt és most”-ban.Nőként jelen lenni a létezésben, szerintem csodálatos ajándék. Ha egy nő meg tudja élni és ki tudja teljesíteni nőiségének minden aspektusát, valóban az önmagából táplálkozó, minden külső tényezőtől független, ragyogóan boldog, szabad emberré válhat. Ehhez persze szükséges a nőiség ismerete, de még fontosabb, hogy az intellektuális tudáson túl, képesek legyünk megvalósítani szerepeinket: az anyát, a gyermeket, a szeretőt, a csábítót, a szentet… Ezek mind egy-egy archetípushoz kapcsolhatók, s hogy milyen egy nő személyisége az határozza meg, hogy melyik aspektus érvényesül általában gondolkodásában, viselkedésében, motivációiban, vagy melyik aspektus kerül előtérbe a különböző szituációkban. Persze meghatározó személyisége egyéb részeihez fűződő viszonya is. Meghatározónak számítanak azok az aspektusok is, amelyekkel egy nő nem mer, vagy nem tud azonosságot vállalni. A női személyiség nagyon összetett. Természetéből fakadóan változékony. Egy nő több síkú létezésben van jelen és kár megcsonkítani, elvenni lényegét azzal, hogy beszűkítjük személyisége változásainak mozgásterét.

Azt tapasztalom, hogy a nők, vagy környezetük, leginkább az Aphrodité aspektust hajlamosak elnyomni magukban. Mintha hiba lenne a pillanatnak élni, mintha neveltetésük puritán, erénycsősz hangjai megtiltanák nekik az érzékekből fakadó örömök élvezetét, a nőiségben rejlő erők játékának kiélését. Itt nem csak a szexualitásra, vagy a szexuális szabadságra, vagy szabadosságra gondolok. Sok olyan nővel találkozom, aki az elvárt szerepek börtönébe zárkózva elvesztette szeme fényének ragyogását, a mosolyában megbúvó zabolátlan kacaját, finomságát, lágyságát, női kreativitását, a Shakti erő megnyilvánulását, mert úgy vélik adott élethelyzetükhöz, házasságukhoz, anyaságukhoz, üzleti életben való tevékenységükhöz nem méltó, nem vállalható, vagy nem összeegyeztethető az Aphrodité aspektus kifejeződésével.

Kétségkívül ez a legnőiesebb energia… Sok nő képtelen megélni, vagy legalábbis nem engedi meg magának, mert fél ennek a hatalmas erőnek a felszabadításától, a felette gyakorolt kontroll elvesztésétől. Mikor a Vinyasa Flow-t, az áramlás jógáját gyakoroljuk, kaput nyitunk ennek az archetípusnak. Miért is ne tennénk…

Aphrodité maga a változás. Ereje mindent átformál. Végig halad az általa keltet folyamat azokon a ciklusokon, amely a természethez oly szorosan kapcsolódó nőkben jelen van.

Bármilyen élethelyzetben is vagyunk önmagunk teljességének megélésének minősége táplálja azt. Ha valaki nem teljes, nem boldog a nőiségében, akkor a nőiségben rejlő szerepekben sem tud jól működni, legfeljebb ideig óráig megjátszhatja azokat. Megértés és tapasztalás nélkül azonban ez csak színház.

Jó lenne, ha minden nő megismerné és felfedezné lényének teljességét. A bennünk megnyilvánuló archetípusokat, aspektusokat nem elfojtani kell, hanem felismerni, megtanulni használni azokat, és úgy megidézni őket a szituációkban, hogy kontrollált jelenlétükkel az éppen szükséges erőkkel, képességekkel és tulajdonságokkal ruházzanak fel. Így válik egy nő képessé arra, hogy nőiségét önmaga és az élete kiteljesítésére használja fel, nem visszaélve persze eszközeivel. Ezáltal képessé válik annak az erőnek, ha tetszik Shaktinak a birtoklására, amely rajta túláradva a környezetében, sőt a világban is elindítja a változás folyamatait, így vagy úgy…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése