2013. január 19., szombat

Jógini

"Jógini" - így hívjuk azt a nőt, aki a jóga gyakorlásának szenteli életét, s kész feladni önmagát, Önmaga megismeréséért. De így hívjuk azokat a női mestereket és tanítókat, akik a legmélyebb spirituális tudás őrzői és a szent női erőket testesítik meg. Ezt a különböző istennők által képviselt aspektusokban megformálódott sokszínűséget a nők magukban hordozzák, de csak kevesen válnak erejük tudatos használóivá, megélve női teljességüket. 

A szanszkrit irodalomban gyakran találkozunk jóginikkel. A mitológia a fő jóginiket Matrikáknak nevezi, akik Durgával együtt harcoltak a démonok ellen, majd különböző női tanítványi láncolatokat hoztak létre. A jóginik az ő leszármazottaik.

A jógini képes a mitológiában megjelenített isteni erőket önmagában egyesíteni és megélni. Káli őrületét és pusztítását, Durga erejét, mellyel győzedelmeskedik a gonosz erők felett, Lakshmi szépségét, Sarasvati bölcsességét és így tovább.

A Védák számos nagyszerű Rishi-ről (bölcs, látó) beszélnek, akik között számos nő is volt, s Rishika-ként, később jógini-ként említik őket. A tantrikus hagyományban találkozhatunk a legmagasabb szintű jóginikkel, akiket tantrikáknak nevezünk. Elismert misztikusok, akik ismerői a születés és halál körforgásának és misztériumának, az emberi élet és lélek ciklusainak, s akik betekintéssel rendelkeznek ezekbe a folyamatokba,  ismerői és urai a világot mozgató erőknek, s tudásuk révén hatalmukban áll a beavatkozás és befolyás ezek felett. A férfi jógi képes elérni a jóga magasabb állapotait, de ezt leginkább egy olyan női társsal szövetkezve tudja megtenni, aki tükrözi ezt az energiát, s akivel együtt gyakorolva és megélve tudják felébreszteni a legmagasabb szintű energiákat a tantra gyakorlatai által, amik transzcendens hatalommal ruházzák fel őket. A jógini, akár egy istennő adja áldását, hiszen ő maga csatornája és hű követője a világot működtető életerőknek, s ezzel úgy táplálja környezetét, akár egy anya gyermekét. 

Az ősi Shakta szövegek az isteni nőt állítják az imádat középpontjába, s ezt az istennőt tisztelik minden nőben. Ma a jóginik olyan felvilágosult nők, akik egyfajta energiaforrásként táplálják környezetüket, óvva, segítve, vezetve őket a szeretet, béke és bölcsesség útján, átadva tudásukat az utánuk jövőknek.

A nőiség megélésének legmagasabb szintű célja, elérni a jógini minőséget. Ennek útján válik a nő eggyé az istennővel, s így felismeri a világban megnyilvánuló teremtő erejét, s annak mozgatására is képessé válik.. Ez nem külsőségekben, hanem belső folyamatokban nyilvánul meg, mely az extázis útján át halad, elengedve az értelem korlátait az intuitív tudás tartományába lépve.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése